Fact-uur & HRM: overwerk, ziekte en het verlofsaldo

Met de module "HRM" registeert u bijzondere uren, zoals verlof, ziekte en overwerk en contracten van werknemers.

Overwerk automatisch geregistreerd

Als een medewerker een vast contract heeft van zeg 40 uur, dan is het belangrijk te controleren dat deze werknemer ook daadwerkelijk 40 uur per week schrijft. Wordt er meer dan 40 uur in een bepaalde week geschreven, dan registreert fact-uur deze extra uren automatisch als "overwerk". Als er minder dan 40 uur wordt geschreven in een bepaalde week, dan kan het overwerk gecompenseerd worden met de zogenaamde "tijd-voor-tijd-regeling".

Eén werknemerjaaroverzicht voor overwerk, ziekte en verlof

Fact-uur bevat een jaaroverzicht van elke medewerker waarin in een oogopslag kan worden gezien hoeveel verlof hij/zij heeft opgenomen en wat het verlofsaldo over dat jaar is. Bovendien is ook te zien wat het overwerksaldo is, en hoe vaak hij/zij ziek geweest is in dat jaar.